Slik vedlikeholder du taket selv – takpapp og takshingel

Tak med papp eller shingel kan leve i flere tiår, men det er veldig viktig at du sjekker det jevnlig. En skade i taket som ikke blir utbedret kan føre til lekkasjer og råteskader. Det kan gjøre reparasjonen mer enn dobbelt så dyr som det den opprinnelig ville ha kostet.


Serviceleder Roy Magnesholen tar oss med på et tak som er under utbedring.

- Her er vi på et pappptak som de har ventet for lenge med å utbedre. Takpappen har sprukket og vannet har gått ned i undertaket, som har råtnet. Det må vi fjerne, legge nye finérplater og ny takpapp. Dette prosjektet koster til slutt dobbelt så mye som det opprinnelige anslaget fordi eieren har ventet for lenge med å utbedre skadene.
Har du et tak med papp eller shingel, så bør du sjekke det minst en gang i året. Ser du at takpappen begynner å bli deformert eller sprekke, så bør du kontakte en taktekker umiddelbart. Det samme gjelder skjøtene i pappen. Hvis de begynner å sprekke eller gli fra hverandre, så er det fare for lekkasje.
- Hvis vi må bytte undertak på grunn av råteskader, så fordyrer det prosjektet med minst 100%, sier Magnesholen.

Takpapp og takshingel har en levetid som er avhengig av vær, vind og hvordan taket er plassert. Et papptak kan vare i 12-14 år, mens et annet kan han en levetid på 40 år. Derfor er det viktig at du sjekker taket minst en gang i året, og får en fagmann til å se på det hvis du oppdager skader.

Anbefalte lenker: